Transponder er en toveis SMS-tjeneste rettet mot skoler og barnehager. Vår ambisjon er å levere en smidig og effektiv kommunikasjonsløsning til markedets beste priser.

En robust tjeneste med oversiktlig prismodell, ubegrenset bruk og kontinuerlig videreutvikling, er hovedprinsippene vi jobber etter. Vi er stolte av produktet vårt og ønsker å vise det til så mange skoler som mulig. Helt uforpliktende kan FEIDE-organisasjoner prøve Transponder gratis. Ta kontakt for å prøve ut Transponder for din organisasjon eller kommune: support@transponder.no

Spørsmål, innspill og ønsker til funksjonalitet mottar vi alltid med stor takk.